Изграждане на електрически системи

Фирмата предлага цялостно изграждане на Вашата електрическа инсталация. Тя ще бъде съобразена с техническите проекти и стандарти, както и с конкретните Ви изисквания и предназначение на обекта. При липса на изготвени технически проекти или ремонт на стара електрическа инсталация, можете да разчитате на консултация за оразмеряване на захранващите кабели и цялостно преоразмеряване на Вашата нова електрическа инсталация в зависимост от предназначението и консумацията.

– Изграждане на промишлени и битови силови и осветителни инсталации

– Вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради

– Ремонт и инсталация на домашни електроуреди 

– Откриване и отстраняване на кабелни повреди

Copyright © All Rights Reserved.